Închide
Pentru a vă oferi o experiență mai bună, folosim cookies.
Respinge Accept

Prevederi generale

Orice companie care achiziționează pachetele noastre, din categoria „Servicii” care includ – Web Design, Web|App Development, Social Media sau Google Ads, trebuie să cunoașcă fiecare punct din Termenii și Condițiile noastre. Termeni și condiții se aplică în conformitate cu serviciile specifice achiziționate și documentate în factura furnizată de Furnizorul de Servicii.

Acceptarea proiectului

Ofertele de preț sunt valabile timp de 10 zile de la data emiterii. La plasarea unei comenzi pentru achiziționarea unui produs sau serviciu de către PRESTATOR se semnează contractul și contul de plată pentru prima tranșă de plată stabilită în baza contractului. Doar după efectuarea acestei plăți PRESTATORUL începe procesul de lucru. Fiecare serviciu suplimentar presupune un contract adițional ce nu influențează contractele anterioare.
Lucrările suplimentare solicitate de CLIENT vor fi specificate într-un act suplimentar. Dacă solicitarea adițională a CLIENTULUI este o parte din proiect aceasta poate afecta durata acestuia și costul.
CLIENTUL are dreptul să păstreze o copie a contractului și a altor acte întocmite pe parcursul procesului de lucru.
CLIENTUL este de acord că platforma standard de dezvoltare va fi specificată în proiectul tehnic.
CLIENTUL este de asemenea de acord că orice solicitare referitoare la hardware sau software care nu sunt incluse în contract și proiect tehnic se vor considera ca activitate suplimentară.
CLIENTUL este de acord să furnizeze în timp util toate informațiile și conținutul necesar pentru a permite dezvoltatorului să finalizeze un proiect sau o activitate de site ca parte a unui proiect convenit.

Permisiuni și drepturi de autor

Drepturile de autor asupra imaginilor, paginilor, codurilor și surselor create de PRESTATOR pentru proiect vor fi transmise CLIENTULUI la plată finală. Acești termeni de utilizare acordă o licență limitată neexclusivă, astfel încât CLIENTUL poate utiliza designul pe un singur website și nume de domeniu. CLIENTULUI nu i se permite să utilizeze un design pentru mai multe website-uri fără acordul prealabil scris între CLIENT și PRESTATOR. CLIENTUL este de acord că revânzarea sau distribuirea fișierelor completate sunt interzise, cu excepția cazului în care se încheie un acord scris între CLIENT și PRESTATOR. CLIENTUL este de acord că toate materialele și conținutul pus la dispoziția dezvoltatorului pentru utilizare în cadrul proiectului sunt fie deținute de CLIENT, fie sunt utilizate cu permisiunea deplină a autorilor originali. Dacă PRESTATORUL proiectează un produs pentru un CLIENT, CLIENTUL este de acord ca PRESTATORUL să poată include unul sau mai multe link-uri afișat pe site-ul CLIENTULUI, acestea vor fi specificate în proiectul tehnic. (de obicei un link în subsolul website-ului cu redirecționare pe website-ul PRESTATORULUI) CLIENTUL este de acord că PRESTATORUL își rezervă dreptul de a include orice lucrare făcută CLIENTULUI într-un portofoliu de muncă. CLIENTUL este de acord să respecte termenii oricărui software sau media terță parte inclusă în orice activitate efectuată pentru CLIENT. De exemlu: Googlemaps, Media sub licența Creative Commons, fluxuri RSS, software GPL Open Source etc., dar nu se limitează la această listă.

Material

PRESTATORUL își rezervă dreptul de a refuza să se ocupe de:

1. Orice suport media ilegal sau inadecvat.

2. Orice suport care conține un virus sau un program ostil.

3. Orice mijloace media care constituie hărțuire, rasism, violență, obscenitate, intenție dăunătoare sau spam.

4. Orice suport media care constituie o infracțiune sau încalcă intimitatea sau drepturile de autor.

În condițiile în care CLIENTUL administrează independent produsul elaborat de PRESTATOR, compania prestatoare nu duce nici o răspundere.

Nume de domain și hosting

PRESTATORUL poate, la discreția sa, fără a fi obligat, să ofere înregistrarea numelui de domeniu și găzduirea prin intermediul unui serviciu al unei terțe părți. CLIENTUL este responsabil pentru asigurarea titlului de proprietate asupra numelui de domeniu. Numele de domeniu este înregistrat în numele CLIENTULUI sau PRESTATORULUI, cu adresa și datele de contact ale acestuia. CLIENTUL este informat că un nume de domeniu este înregistrat la o terță parte și este de acord să respecte pe deplin termenii și condițiile stabilite de terță parte pentru astfel de servicii. CLEINTUL este obligat să efectueze o plată PRESTATORULUI pentru orice înregistrare de nume de domeniu și pentru configurarea inițială a găzduirii, dacă este inclusă ca parte a construirii site-ului, anual sau lunar în dependență de contract. Orice suport legat de numele de domeniu sunt între CLIENT și serviciul terț, dar PRESTATORUL îi poate acorda CLIENTULUI servicii de support care vor fi achitate suplimentar. Orice alt nume de domeniu și alte servicii de găzduire sau costuri care nu sunt incluse de PRESTATOR, incluzând: taxe suplimentare de înregistrare a numelui de domeniu, taxe de transfer de nume de domeniu, reînnoiri de nume de domenii, taxe de găzduire, lățimea de bandă și orice alte costuri de tipul dat vor fi plătite de către CLIENT terților. CLIENTUL este de acord să plătească taxele pentru numele de domeniu și taxele de găzduire, de îndată ce acest lucru este solicitat de terță parte. Orice modificări necesare pentru numele domeniului sau pentru serviciile de găzduire se vor face între CLIENT și un serviciu suport al PRESTATORULUI. CLIENTUL este de acord că, în orice moment, schimbarea detaliilor de contact, inclusiv a adresei de e-mail, îi revine responsabilitatea de a contacta serviciul suport al PRESTATORULUI și de a actualiza detaliile de contact. Plata pentru numele de domeniu și serviciile de găzduire se efectuează imediat după primirea facturii de la serviciul suport al PRESTATORULUI. Nerespectarea termenilor de plată poate avea drept rezultat ca numele de domeniu al CLIENTULUI să devină disponibil pentru o altă parte și / sau ca serviciile web și e-mail să devină indisponibile. Pentru reactivarea website-ului CLIENTUL va fi nevoit să achite o taxă suplimentară. CLIENTUL este de acord să transmită detaliile FTP și orice alte detalii de acces referitoare la numele de domeniu și contul de găzduire pe care PRESTATORUL trebuie să le încarce, dacă este necesar ca parte a unui proiect. PRESTATORUL își rezervă dreptul de a păstra toate aceste date pe server, în condițiile în care CLIENTUL este abonat la serviciul support al PRESTATORULUI. PRESTATORUL își rezervă dreptul de a anula, respinge sau refuza să lucreze cu nume de domenii sau servicii de găzduire, doar informînd și motivînd în scris CLIENTULUI.

Proiect

În timpul unui proiect web, este important să persiste schimbul de informații, păreri, pentru ca CLIENTUL să fie satisfăcut de rezultatul obținut. CLIENTUL este de acord că nu este permis modificarea proiectului tehnic după semnarea acestuia. Modificarea proiectului tehnic este posibil doar în urma semnării de către părți a unui act aditional. După epuizarea timpului alocat pentru modificări, fie în proiectare, fie în codificare. PRESTATORUL își rezervă dreptul de a solicita primirea plății pentru alte modificări înainte de a continua munca. În cazul în care CLIENTUL solicită modificări de proiectare sau de conținut ale paginilor care au fost deja finalizate, pagini noi sau alte funcții decât cele specificate în oferta inițială, PRESTATORUL își rezervă dreptul de a elibera un cont spre plată separat pentru aceste modificări. Dacă paginile optimizate sunt incluse ca parte a proiectului, PRESTATORUL le va optimiza în corespundere cu cererile CLIENTULUI, cu excepția creării unor noi pagini. Optimizarea paginilor web poate include meta-etichetele, cuvintele cheie, descrierea, titlul și alte etichete, inclusiv optimizarea textului furnizat de CLIENT. PRESTATORUL va crea pagini accesibile pentru motoarelor de căutare, dar nu oferă nici o garanție că site-ul se va afișa în motoarele de căutare, lucru influențat de mai mulți factori. Dacă în timpul proiectului apare o eroare sau o problemă cu proiectul sau codul, care nu permite proiectarea sau codul să se potrivească cu specificația originală, atunci CLIENTUL este de acord că PRESTATORUL poate aplica cea mai apropiată soluție alternativă disponibilă. PRESTATORUL aplică în orice moment competențe și îngrijiri rezonabile în furnizarea de servicii. Odată ce proiectul este finalizat, PRESTATORUL va încărca website-ul pe un subdomen doar după semnarea actului de realizare a proiectului proiectul va fi lansat pe numele de domen specificat de CLIENT. După finalizarea site-ului, CLIENTUL sau o terță parte aleasă de acesta poate să editeze înșiși codul site-ului pentru a face actualizări. Cu toate acestea, CLIENTUL este de acord că, în acest mod, își asumă întreaga responsabilitate pentru orice probleme care apar ca urmare a modificării codului însuși. În cazul în care CLIENTUL sau o terță parte, în alegerea lor, modifică codul site-ului, iar acest lucru duce la erori de funcționalitate sau la afișarea incorectă a paginii, PRESTATORUL își rezervă dreptul de a solicita plăți suplimentare pentru a elimina erorile. PRESTATORUL își rezervă dreptul de a atribui subcontractanții în întregime sau ca parte a unui proiect, dacă este necesar. PRESTATORUL păstrează o copie a site-ului și a fișierelor sursă de proiectare atunci când se lucrează la un proiect web, aplicație sau soft doar în cazul cînd CLINTUL este abonat la un pachet de suport. În caz contrar CLIENTUL este de acord că este responsabil să facă copii de siguranță periodic, facute personal sau de serviciile de găzduire a terților, pentru a evita situațiile neplăcute în cazul unei defecțiuni software sau hardware a serverelor terțelor părți, ce găzduiesc site-ul. Toate comunicările între PRESTATOR și CLIENT vor fi efectuate prin telefon, e-mail.

Accesiblitatea și standardele web

Site-urile sunt concepute să funcționeze cu platforma standard de dezvoltare, care include versiuni recente ale browserelor principale, Google Chrome, Internet Explorer și Mozilla Firefox. CLIENTUL este de acord ca, după transferarea fișierelor, orice versiuni software actualizate ale browserelor detaliate în platforma de dezvoltare standard, inclusiv browserele Google Chrome, Internet Explorer și Mozilla Firefox, modificări ale setărilor numelui de domeniu sau modificări ale setărilor de configurare ulterioare, pot afecta funcționalitatea și afișarea site-ului lor web. PRESTATORUL își rezervă dreptul de a cita pentru orice lucrare implicată în modificarea designului site-ului web sau a codului site-ului, pentru ca acesta să lucreze cu software-ul actualizat al browserului, cu numele domeniului sau cu modificările de găzduire. CLIENTUL este de acord că aplicațiile mai avansate pe o pagină de site poate necesita o versiune mai nouă a browserului sau un plug-in.

Termeni de plată

Toate prețurile cotate includ TVA. Toate facturile trebuie plătite în întregime în termen de 28 de zile calendaristice de la data facturării, cu excepția solicitării în scris a CLIENTULUI cu prezentarea motivului și acceptarea de către PRESTATOR. PRESTATORUL își rezervă dreptul de a renunța la lucrările ulterioare în cazul în care există facturi restante cu CLIENTUL. PRESTATORUL își rezervă dreptul de a penaliza Clientul pentru fiecare zi de întîrziere a plății în baza contractului semnat.

Răspundere și garanție

PRESTATORUL garantează CLIENTULUI o bună funcționare a website-ului, la fel PRESTATORUL este pe deplin responsabil de securitatea website-ului pe parcursul deservirii la unul din pachetele de suport. CLIENTUL este de acord că PRESTATOUL nu este răspunzator pentru nici o incapacitate de a efectua servicii din motive independente de el, incluzând dar fără a se limita la: probleme de telecomunicații, eșecuri software, eșec hardware, interferențe terțe, guvern, scară sau orice tulburare socială de natură extremă, cum ar fi grevă industrială, revoltă, terorism și război sau orice act sau omisiune a oricărei terțe. În cazul în care CLIENTUL intră în lichidare obligatorie sau involuntară sau nu își poate plăti datoriile în cursul normal al activității, PRESTATORUL își rezervă dreptul de a anula imediat orice proiect și de a factura CLIENTUL pentru orice activitate finalizată. Există uneori legi și impozite care afectează comerțul electronic pe Internet. CLIENTUL este de acord că este responsabilitatea acestora să respecte astfel de legi și va proteja, PRESTATORUL și subcontractanții săi de orice reclamație, pedeapsă, taxă sau tarif care rezultă din exercitarea de către CLIENT a comerțului electronic pe Internet.

Politica de confidențialitate

PRESTATORUL și orice asociat terț vor utiliza informațiile furnizate de CLIENT în legătură cu acest acord în conformitate cu Legea privind protecția datelor. PRESTATORUL și orice asociați terți sunt de acord că, în cazul în care nu sunt informați de către CLIENT, nu vor divulga în timpul sau după încheierea prezentului acord, informații confidențiale. CLIENTUL este de acord că nu va transmite nici o informație confidențială despre PRESTATOR unei alte părți, decât dacă este îndrumată de către PRESTATOR.

Interpretare

În cazul în care unul sau mai mulți termeni ai acestui contract sunt considerați nulați sau inaplicabili din orice motiv, restul termen ilor ai contractului vor rămâne valabili și aplicabili prin lege. Toate aspectele care decurg din acest acord sunt guvernate de lege și sunt de competența exclusivă a instanțelor competente. Prezentul acord va fi guvernat de legile țării în care a fost semnat acordul, care vor revendica locul și jurisdicția pentru orice noțiune sau revendicare legată de acest acord. Acest acord este nul în cazul în care este interzis prin lege. Prin acceptarea unei cotații sau prin efectuarea unei plăți a facturii pentru utilizarea serviciilor furnizate, CLIENTUL recunoaște că a citit, a înțeles și a acceptat Termenii și Condițiile acestui Acord și acceptă să îndeplinească obligatoriu acești Termeni și Condiții.